EnergyChallenge020

EnergyChallenge020

Posted 26 januari 2021

Amsterdam staat voor een grote opgave: in 2050 moet de CO2-uitstoot in Amsterdam 95% minder zijn vergeleken met 1990. Niet alleen grote ingrepen in de bouw en industrie zijn nodig, maar iedereen zal een stuk minder energie moeten verbruiken. Echter, niet iedereen kan of wil nu aan de slag met grote energiebesparende maatregelen. Voor de doorontwikkeling van de energie game ging de Gemeente Amsterdam in gesprek met Shifft. We zijn gestart met het project: EnergyChallenge020.

Vorig jaar al voerde de gemeente Amsterdam zelf een kleine pilot uit, waarmee zij bewoners in een game 30 dagen lang hielpen met kleine energiebesparende maatregelen en energiezuinig gedrag. De interactie met de deelnemers vond handmatig plaats via een chatapplicatie, inclusief inzicht in het energieverbruik middels de slimme meter. Na enthousiaste reacties en goede besparingsresultaten besloot de gemeente Amsterdam om de game door te ontwikkelen, op een manier die minder arbeidsintensief is.

Inmiddels staan wij met de Gemeente Amsterdam aan de vooravond van de EnergyChallenge020. Een opvolgend project met een grotere doelgroep (voor nu maximaal 1000), waarin we het complete technische eco-systeem voor de energiecompetitie faciliteren. In onderstaand artikel nemen we je mee in het proces van dit project. Wat is de behoefte? Hoe is deze ontstaan? En wat heeft het tot nu toe opgeleverd?

Besparing
EnergyChallenge020 helpt Amsterdamse huishoudens om stapsgewijs aan de slag te gaan met energiebesparing. In een game van 30 dagen worden de huishoudens geholpen en aangemoedigd bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

Op deze manier hoopt de gemeente enthousiasme te creëren, waarmee de huishoudens ook op langere termijn duurzame stappen zullen zetten. Met een besparing van 12% op elektriciteit en 21% op gas is de eerste pilot van de gemeente succesvol te noemen. Daarnaast draagt het direct bij aan CO2-reductie. Bij deelname van 1.000 deelnemers kan dat tot een CO2 besparing leiden die gelijk staat aan 38.089 bomen. Wanneer deelnemers deze besparing het hele jaar doortrekken komt dit voor een gemiddeld huishouden neer op een besparing van €316. Bovendien vergroot het de bewustwording en zorgt het voor positievere houding en betrokkenheid bij de energietransitie.

Dit jaar opschalen
Dit jaar wil de gemeente Amsterdam opschalen naar een grotere uitvoering van de EnergyChallenge020 met als doel 1.000 deelnemende huishoudens. Om dit te realiseren zijn een aantal automatiseringsstappen nodig die de ‘workload’ van het uitvoeren van EnergyChallenge020 beperken. Dit uit zich o.a. in het efficiënter faciliteren van vrijwilligers die de huishoudens begeleiden en motiveren. Waar voorheen gebruik werd gemaakt van een chatapplicatie als medium, betreft dit nu een integraal platform, waarmee voor diverse soorten gebruikers inzicht kan worden gegeven in de persoonlijke target, het energieverbruik en het verloop van de opdrachten.

Gemeente Amsterdam heeft Shifft gevraagd naar de mogelijkheden voor het verder automatiseren van de EnergyChallenge020. We hebben enorm veel zin in dit project en we willen jullie graag op de hoogte houden van het vervolg en de uiteindelijk gerealiseerde besparingen.

Mocht je meer willen weten over deze aanpak of ben je benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen als het gaat om energiebesparing? We denken graag vrijblijvend met je mee.

  • Naam: : EnergyChallenge020
  • Datum: : 01-02-2021
  • Partner: : Gemeente Amsterdam
  • Gemiddelde besparing: : ...
Interesse?